Investor Relations

Financial calendar

Här hittar du HUBSO Group AB (publ) finansiella kalender. HUBSO Group AB (publ) tillämpar principerna för tysta perioder. Under dessa perioder avstår företrädare för företagen från att svara på frågor eller kommentera den ekonomiska utvecklingen.

2021-05-11
Årsredovisning
2021-05-14
Q1-rapport 2021
2021-05-25
Årsstämma
2021-08-25
Q2-rapport 2021
2021-11-15
Q3-rapport 2021
2022-02-22
Publicering av Bokslutskommuniké 2021