Investor Relations

Financial calendar

Här hittar du HUBSO Group AB (publ) finansiella kalender. HUBSO Group AB (publ) tillämpar principerna för tysta perioder. Under dessa perioder avstår företrädare för företagen från att svara på frågor eller kommentera den ekonomiska utvecklingen.

2023-02-23
Bokslutskommuniké
2023-03-30
Årsredovisning
2023-05-17
Kvartalsrapport 1
2023-05-30
Årsstämma
2023-08-30
Kvartalsrapport 2
2023-11-15
Kvartalsrapport 3